winkelwagen
Naar winkelwagen
     
social media Facebook social media Twitter social media Google Plus social media YouTube

Klantenbeoordeling

Privacy Beleid
Cards&GiftsCards&Gifts
Bruka Service B.V., t.h.o.d.n. Cards&Gifts, is statutair gevestigd te Grootbroek en houdt kantoor te (1601 EX) Enkhuizen aan Zoutketen 45, (1600 AH) Postbus 349, Enkhuizen (C&G) en is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. C&G is onder nummer m1479745 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en handelt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante privacywetgeving.

Met dit Privacy Beleid wenst C&G u te informeren over hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website www.cardsengifts.nl worden verwerkt. C&G streeft er naar haar diensten, waaronder de kaart- en cadeauservice die C&G via de website www.cardsengifts.nl aanbiedt, van hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid, respect voor privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijke factoren zijn.

Website
C&G exploiteert onder de domeinnaam www.cardsengifts.nl een website waar kaarten en cadeaus kunnen worden samengesteld, besteld en op een opgegeven adres kunnen worden bezorgd (Kaart- en cadeauservice).

Doeleinden
C&G verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:
- ten behoeve van de uitvoering van de Kaart- en cadeauservice;
- om u in het kader van de Kaart- en cadeauservice een servicebericht of andere elektronische boodschap te kunnen sturen
- ter optimalisatie en beveiliging van de diensten die C&G via www.cardsengifts.nl aanbiedt;
- voor marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden van kortingen en/of acties van C&G en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Persoonsgegevens
C&G verzamelt en verwerkt in het kader van de Kaart- en cadeauservice:
- NAW-gegevens van verzender en van ontvanger;
- e-mailadres van verzender;
- (bank)rekening/creditcard gegevens van verzender;
- IP-adres van de gebruiker van de Website;
- transactiegegevens om misbruik van de Kaart- en cadeauservice te voorkomen;
- statistische gegevens ter optimalisatie van de dienstverlening van C&G;
- persoonsgegevens om te voldoen aan de op C&G rustende wet- en regelgeving, zoals onder andere omschreven in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens, en de beslechting van eventuele geschillen.

C&G zal niet meer persoonsgegevens verzamelen en persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs nodig voor hierboven omschreven doeleinden, waaronder het uitvoeren van de Kaart- en cadeauservice.

Derdenverstrekking
C&G verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij C&G daartoe wettelijk verplicht is.

NAW-gegevens
C&G kan uw NAW-gegevens gebruiken voor het versturen van geadresseerde reclame. Dit geldt ook in geval van een nee/nee of ja/nee sticker. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u een e-mail sturen naar: info@bruka.nl of een brief sturen naar: Cards&Gifts, Postbus 349, 1600 AH Enkhuizen.

E-mailadres
C&G kan uw e-mailadres gebruiken voor het overbrengen van elektronische communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige diensten van C&G, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. C&G kan uw e-mailadres alleen gebruiken voor het overbrengen van commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot overige producten of diensten indien u hier ondubbelzinnige toestemming voor heeft gegeven. Indien C&G uw e-mailadres heeft verkregen om een andere reden dan in het kader van de afname van een dienst van C&G, dan zal uw e-mailadres uitsluitend met uw toestemming worden gebruikt voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

C&G zal u bij iedere overgebrachte elektronische communicatie de mogelijkheid bieden om u gemakkelijk en kosteloos te verzetten tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres ten behoeve van commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

18 jaar
De diensten van C&G worden alleen verleend aan personen vanaf 18 jaar. Door het aanvaarden van dit Privacy Beleid garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar.

Beveiliging
C&G handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Inzage, correctie en vragen
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens C&G van u verwerkt en bewaart of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of wilt laten verwijderen en voor alle overige vragen dan kunt u daarvoor een verzoek indienen door een e-mail te versturen naar: info@bruka.nl of een brief te sturen naar: Cards&Gifts, Postbus 349, 1600 AH Enkhuizen.

Verzet
U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden door een e-mail te sturen naar: info@bruka.nl of een brief te sturen naar: Cards&Gifts, Postbus 349, 1600 AH Enkhuizen.

Wijzigingen
Wij raden u aan om dit Privacy Beleid zorgvuldig door te lezen voordat u op www.cardsengifts.nl gebruik maakt van Kaart- en cadeauservice en ook nadien regelmatig door te lezen in verband met eventuele wijzigingen. Substantiële wijzigingen van dit Privacy Beleid zullen op www.cardsengifts.nl of anderszins worden bekendgemaakt.

Augustus 2011